Kế hoạch Tổ chức cuộc thi sáng tác slogan “Sinh viên Đại học Đà Nẵng với văn hóa giao thông năm 2020”

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Số:  3444/KH-ĐHĐN

Đà Nẵng, ngày 09  tháng 10  năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi sáng tác slogan

“Sinh viên Đại học Đà Nẵng với văn hóa giao thông năm 2020”

Thực hiện Công văn 2749/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 24/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về An toàn giao thông (ATGT) đầu năm học mới 2020 - 2021 cho Học sinh Sinh viên; Kế hoạch số 849/KH-ĐHĐN ngày 10/3/2020 về việc triển trai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong sinh viên (SV) Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) năm 2020, ĐHĐN ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác slogan “Sinh viên ĐHĐN với văn hóa giao thông năm 2020” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) với các nội dung chính như sau:

I. Mục đích

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức, trách nhiệm công dân cho SV ĐHĐN trong việc tự giác chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về ATGT và trật tự đô thị, “Đã uống rượu bia – Không lái xe” tất cả vì mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, thực hiện có hiệu quả Chương trình “Thành phố 4 an” từng bước xây dựng, hình thành nếp sống văn hóa giao thông trong SV.

Đổi mới hình thức tuyên truyền, qua đó khái quát được thực trạng văn hóa giao thông trong SV hiện nay; đồng thời truyền tải các thông điệp về an toàn giao thông đến SV nhanh chóng, sâu rộng và hiệu quả. Giảm thiểu các trường hợp SV vi phạm pháp luật về ATGT. Góp phần thực hiện các mục tiêu, chương trình hành động “Năm ATGT 2020”.

II. Đối tượng, hình thức, yêu cầu

 1. 1. Đối tượng tham gia

        Sinh viên ĐHĐN đang học tập tại các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN.

 1. 2. Hình thức dự thi và nộp bài dự thi
 1. 3. Yêu cầu với tác phẩm dự thi
 • Slogan được viết bằng tiếng Việt, độ dài khẩu hiệu không quá 20 từ, kèm theo tóm tắt ý nghĩa, nội dung tuyên truyền (tối đa 200 từ);
 • Cô đọng, thân thiện, dễ nhớ và gây ấn tượng, có ý nghĩa trong việc tác động đến ý thức của người tham gia giao thông trong việc chấp hành luật ATGT.
 1. 4. Quy định cuộc thi
 • Một cá nhân chỉ tham gia dự thi một slogan;
 • Slogan phải là sáng tác mới, chưa được công bố và sử dụng dưới bất cứ hình thức nào;
 • SV dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền slogan của mình;
 • Trong thời gian diễn ra cuộc thi, SV không được sử dụng các slogan tham gia cuộc thi này để tham dự cuộc thi nào khác;
 • Nếu có 02 bài dự thi trở lên giống nhau, BTC sẽ chọn bài dự thi chính căn cứ theo thời gian bài thi được gửi sớm nhất;
 • Quyền tác giả của các tác phẩm đạt giải thuộc về đơn vị tổ chức. Ban Tổ chức (BTC) không gửi trả lại các tác phẩm đã nộp;
 • Thông tin cá nhân của SV được BTC quản lý và sử dụng trong trường hợp cần thiết để xét chọn và trao giải;
 • Tất cả thông tin đăng ký tham gia cuộc thi phải đảm bảo tính xác thực theo nội dung yêu cầu cung cấp của BTC và SV đăng ký thông tin phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp có khiếu nại;
 • Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại hoặc phát hiện các dấu hiệu gian lận liên quan, SV dự thi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

IV. Thời gian thực hiện

 • Phát động cuộc thi: Ngày 09/10/2020.
 • Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 13/10/2020 đến hết ngày 25/10/2020.
 • Tổng hợp tác phẩm, BTC chấm thi: Từ ngày 25/10/2020 đến hết ngày 30/10/2020.
 • Bình chọn online: Từ ngày 00h00 ngày 02/11/2020 đến hết 00h00 ngày 10/11/2020. (Hình thức bình chọn, cách tính điểm bình chọn sẽ được thông báo trên Website: www.udn.vn/bancthssv và Fanpage Ban Công tác Học sinh Sinh viên Đại học Đà Nẵng tại địa chỉ https://www.facebook.com/CTHSSVDHDN/).
 • Công bố kết quả: Ngày 15/11/2020. Trên Fanpage và Website Ban Công tác Ban Công tác Học sinh Sinh viên Đại học Đà Nẵng.
 • Tổ chức trao giải: Dự kiến tháng 11/2020.

V. Cách tính điểm

Tổng điểm = Điểm BTC (70%) + Điểm bình chọn online (30%).

VI. Cơ cấu giải thưởng

Căn cứ kết quả thi, Ban Tổ chức trao các giải thưởng, cụ thể như sau:

 • 01 Giải Nhất: 1.500.000đ/ giải
 • 02 Giải Nhì: 1.000.000đ/ giải
 • 03 Giải Ba: 500.000đ/ giải
 • 10 Giải khuyến khích: 300.000đ/ giải
 • 01 Giải tập thể cho đơn vị có sinh viên tham gia nhiều nhất: 2.000.000đ

Tất cả giải thưởng kèm theo Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN.

VII. Công tác phối hợp

Các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN, Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên các cấp truyền thông rộng rãi cuộc thi đến tất cả Sinh viên thông qua: Website, Fanpage, treo Bandroll trong khuôn viên đơn vị.

VIII. Nguồn kinh phí cho Giải thưởng

Kinh phí tổ chức cuộc thi được trích từ nguồn kinh phí do Ban ATGT thành phố Đà Nẵng cấp cho các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT trong sinh viên ĐHĐN năm 2020.

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác slogan “Sinh viên ĐHĐN với văn hóa giao thông năm 2020”. Đề nghị các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN triển khai rộng rãi cho toàn thể sinh viên biết và tham gia có hiệu quả, qua đó góp phẩn giáo dục văn hóa giao thông trong sinh viên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Ban Công tác Học sinh sinh viên ĐHĐN, điện thoại 0236.3812153, email: bancthssvdhdn@ac.udn.vn, chuyên viên phụ trách: Ngô Nguyễn Nhật Hùng – điện thoại: 0935.372.067, email: nnnhung@ac.udn.vn.

Trân trọng./.


Kế hoạch bản chính: Xem tại đây

Tin: Ban Công tác Học sinh sinh viên - ĐHĐN

Tin nổi bật
TÁC HẠI CỦA MA TÚY

TÁC HẠI CỦA MA TÚY

Thứ hai, 09/01/2023 | 51

CUỘC THI SÁNG KIẾN THANH NIÊN

CUỘC THI SÁNG KIẾN THANH NIÊN

Thứ năm, 27/01/2022 | 681

Ngày hội

Ngày hội "Sinh viên khỏe" năm 2021

Thứ sáu, 30/07/2021 | 1854

Sinh viên tình nguyện chống dịch

Sinh viên tình nguyện chống dịch

Thứ tư, 02/06/2021 | 3420

Cộng đồng 'mở' vì môi trường

Cộng đồng 'mở' vì môi trường

Thứ tư, 28/04/2021 | 633

Nỗ lực của Huy

Nỗ lực của Huy

Thứ ba, 20/04/2021 | 1107

Chuyến bay chắp cánh ước mơ

Chuyến bay chắp cánh ước mơ

Thứ hai, 01/03/2021 | 806

Có những hy sinh thầm lặng

Có những hy sinh thầm lặng

Thứ hai, 20/04/2020 | 4007

Áo xanh tình nguyện giữa mùa dịch

Áo xanh tình nguyện giữa mùa dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 1949

Đam mê chinh phục

Đam mê chinh phục "lửa" mặt trời

Chủ nhật, 09/02/2020 | 1709

Một dự án nhân văn

Một dự án nhân văn

Thứ sáu, 13/12/2019 | 1408

Gom ve chai làm từ thiện

Gom ve chai làm từ thiện

Chủ nhật, 08/12/2019 | 2098

Tài liệu Khởi nghiệp

Tài liệu Khởi nghiệp

Chủ nhật, 10/11/2019 | 6376

Tình nguyện

Tình nguyện

Thứ bảy, 26/10/2019 | 2532

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

Thứ hai, 07/10/2019 | 44217

Lớp tiếng Anh 1 USD

Lớp tiếng Anh 1 USD

Thứ tư, 04/09/2019 | 2163

Ước mơ là một kỹ sư phần mềm

Ước mơ là một kỹ sư phần mềm

Thứ năm, 22/08/2019 | 3995

'Cõng” tri thức về vùng khó

'Cõng” tri thức về vùng khó

Thứ sáu, 16/08/2019 | 1221

Tháng 7 năm 2019

Tháng 7 năm 2019

Thứ bảy, 06/07/2019 | 866

Tháng 6 năm 2019

Tháng 6 năm 2019

Thứ hai, 03/06/2019 | 979

Tháng 5 năm 2019

Tháng 5 năm 2019

Thứ bảy, 04/05/2019 | 1180

Tháng 4 năm 2019

Tháng 4 năm 2019

Thứ ba, 02/04/2019 | 868

FESTIVAL KHCN trong sinh viên ĐHĐN 2019

FESTIVAL KHCN trong sinh viên ĐHĐN 2019

Thứ ba, 26/03/2019 | 2131

Tháng 3 năm 2019

Tháng 3 năm 2019

Chủ nhật, 03/03/2019 | 1537

SINH VIÊN DUE VÌ CỘNG ĐỒNG

SINH VIÊN DUE VÌ CỘNG ĐỒNG

Thứ tư, 16/01/2019 | 2106

Từ giảng đường ra thị trường

Từ giảng đường ra thị trường

Thứ năm, 10/01/2019 | 1734

Tháng 1, 2 năm 2019

Tháng 1, 2 năm 2019

Thứ ba, 01/01/2019 | 766

Mùa đông yêu thương 2018

Mùa đông yêu thương 2018

Thứ năm, 27/12/2018 | 1852

Giải bóng đá

Giải bóng đá "ĐCQ’s CUP 2018"

Thứ ba, 20/11/2018 | 1550

Những dấu chân tình nguyện

Những dấu chân tình nguyện

Thứ sáu, 16/11/2018 | 6188

Ngày hội Sinh viên IT

Ngày hội Sinh viên IT

Chủ nhật, 28/10/2018 | 3438

YOUTHSPEAK FORUM DANANG 2017

YOUTHSPEAK FORUM DANANG 2017

Thứ sáu, 26/05/2017 | 3497

HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Thứ tư, 01/03/2017 | 13271

 

 

 

 

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2023 - CHÀO XUÂN QUÝ MÃO
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2023 - CHÀO XUÂN QUÝ MÃO
KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950-09/01/2-2023), TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2021-2022
KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950-09/01/2-2023), TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2021-2022
CHIẾN DỊCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2022
CHIẾN DỊCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2022 "SÁNG TẠO, VÌ TÌNH NGUYỆN CỘNG ĐỒNG"
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.