HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRIỂN KHAI MÔ HÌNH 1 SV 5 TỐT HỖ TRỢ 1-2 SV PHẤN ĐẤU ĐẠT DANH HIỆU SV 5 TỐT

          Nhằm phát động và triển khai mô hình “Một sinh viên 5 tốt hỗ trợ 1-2 bạn sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động trong cả nước nhằm hướng tới việc xây dựng hình ảnh sinh viên toàn diện với các tiêu chí: “Học tập tốt”, “Đạo đức tốt”, “Thể lực tốt”, “Tình nguyện tốt” và “Hội nhập tốt”; sáng ngày 10/03/2021, Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN đã tập huấn triển khai mô hình “Một sinh viên 5 tốt hỗ trợ 1-2 bạn  sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt”.

          Tại buổi làm việc, các bạn sinh viên đến từ CLB Sinh viên 5 tốt cùng các bạn sinh viên thuộc tất cả các Liên chi hội trong nhà trường đã tổ chức thảo luận, làm việc theo nhóm để đưa ra các ý tưởng, mô hình và cách thức triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” một cách hiệu quả và tan toả đến từng sinh viên thông qua mô hình một sinh viên 5 tốt hỗ trợ 1 - 2 bạn sinh viên phấn đấu cùng đạt danh hiệu. Các bạn đã thảo luận sôi nổi và chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp học tập, các tiêu chí để trở thành sinh viên 5 tốt, nêu những khó khăn và thuận lợi trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và hoàn thiện bản thân để đạt được danh hiệu.

Đ/c Lê Sao Mai – Chủ tịch HSV Trường phát biểu chỉ đạo

         Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Sao Mai - Chủ tịch Hội Sinh viên trường đã chỉ đạo một số hoạt động trọng tâm, đồng thời chia sẻ về phong trào Sinh viên 5 tốt trường Đại học Sư phạm trong thời gian vừa qua để các bạn sinh viên nắm bắt và tạo động lực cho chính mình.

          Buổi hội nghị triển khai mô hình “Một sinh viên 5 tốt hỗ trợ 1-2 bạn sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt” là một hoạt động mới của Hội Sinh viên trường nhằm đẩy mạnh việc triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong nhà trường. Qua đó, giúp sinh viên đã đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” nâng cao được vai trò là những nhân tố tích cực trong việc phát hiện, bồi dưỡng và dẫn dắt các sinh viên khác phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Thông qua buổi làm việc, Hội Sinh viên trường đồng thời cũng đã đưa ra những giải pháp tuyên truyền để phong trào “Sinh viên 5 tốt” đến gần hơn với các bạn sinh viên, giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về phong trào “Sinh viên 5 tốt” và phấn đấu để đạt được danh hiệu cao quý này.