Cuộc thi “Khởi nghiệp Công nghệ trong sinh viên” lần thứ nhất “Innovative Technology Entrepreneurship the University of Danang 2021” (InTE_UD 2021)

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020–2021, chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh và 26 năm thành lập Đoàn Đại học Đà Nẵng, hướng đến Đại hội đại biểu Hội sinh viên Đại học Đà Nẵng lần thứ V; nhằm đẩy mạnh công tác hỗ trợ và thúc đẩy các sáng kiến kinh doanh, khởi nghiệp cho Đoàn viên, Thanh niên, Hội sinh viên Đại học Đà Nẵng xây dựng kế hoạch Cuộc thi “Khởi nghiệp Công nghệ trong sinh viên” lần thứ nhất (Innovative Technology Entrepreneurship the University of Danang 2021) trong Đoàn viên, Thanh niên với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC

- Cuộc thi “Khởi nghiệp Công nghệ trong sinh viên” trong Đoàn viên, Thanh niên (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) được tổ chức nhằm tạo nguồn ý tưởng có chất lượng, có tính mới, tính ứng dụng và khả thi để là đầu vào kiến tạo doanh nghiệp khởi nghiệp và các sáng lập khởi nghiệp tiềm năng cho hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đà Nẵng và Miền Trung; Tăng cường cơ hội hợp tác, kết nối giữa doanh nghiệp và nhà trường trong nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên - nguồn lao động tương lai;

- Thúc đẩy Đoàn viên, Thanh niên nắm được các yêu cầu và khả năng để trở thành sáng lập/nhân lực trong doanh nghiệp khởi nghiệp, hiểu và thay đổi tâm thế chuyển đổi sang tư duy tích cực, chủ động, sáng tạo, áp dụng trong công việc và nghề nghiệp;

- Hỗ trợ các đề tài có ý tưởng có tính mới, chất lượng, khả thi và ứng dụng thực tế nhằm giới thiệu cho các vườn ươm, doanh nghiệp để tiếp tục được đầu tư phát triển;

- Cuộc thi đảm bảo tính thiết thực, ý nghĩa, nội dung sâu sắc, tạo thành cuộc thi thường niên của Đại học Đà Nẵng.

II. CƠ QUAN TỔ CHỨC

- Đơn vị tổ chức: Hội sinh viên Đại học Đà Nẵng

- Đơn vị phối hợp: Ban Công tác học sinh sinh viên-Đại học Đà nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

- Đơn vị đào tạo: Trung tâm nghiên cứu, tư vấn việc làm và du học tự túc-Đại học Đà Nẵng.

III. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Đoàn viên, Thanh niên hiện đang học tập tại trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Phổ thông trung học (gọi chung là các trường) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều có quyền đăng ký tham gia, theo  hình thức đội nhóm (mỗi đội nhóm có số lượng thành viên là 05 hoặc 07 thành viên), mỗi đội nhóm chỉ có thể đăng ký tham gia duy nhất 1 đề tài.

- Khuyến khích các Đoàn viên, Thanh niên hiện đang học tập tại trường đại học, cao đẳng, trung cấp, phổ thông trung học trên địa bàn ngoài thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là thành viên ngoài) tham gia vào trong các đội nhóm của học sinh/sinh viên đang học tập tại Đà Nẵng với số lượng không quá 02 thành viên ngoài/đội nhóm.

IV. LĨNH VỰC DỰ THI

Các dự án khởi nghiệp tham dự Cuộc thi “Khởi nghiệp Công nghệ trong sinh viên” hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội góp phần tạo sự đột phá đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội; khuyến khích các ý tưởng, dự án dự thi có ứng dụng công nghệ, tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra sản phẩm dịch vụ có chất lượng đáp ứng nhu cầu thực tế tại địa phương. Các lĩnh vực của cuộc thi bao gồm:

1. Khoa học, công nghệ;

2. Công nghiệp, chế tạo sản phẩm;

3. Nông, lâm, ngư nghiệp;

4. Giáo dục, y tế;

5. Dịch vụ, du lịch;

6. Tài chính, ngân hàng;

7. Kinh doanh tạo tác động xã hội;

8. Các ngành nghề khác và lĩnh vực kinh doanh khác.

V. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI NỘP VÒNG SƠ KHẢO

1. Yêu cầu chung

- Tính mới, tính sáng tạo so với các đề tài đã có: Đề tài dự thi không trùng với đề tài của người khác đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào trong cả nước tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Các ý tưởng, sản phẩm cải tiến từ các đề tài đã biết trước đó vẫn được coi là có tính mới, tính sáng tạo.

- Khả năng áp dụng trong điều kiện của địa phương: Ưu tiên các đề tài dự thi có khả năng áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật - xã hội: Đề tài mang lại lợi ích kinh tế - kỹ thuật - xã hội cao hoặc cao hơn so với đề tài tương tự đã có ở thành phố Đà Nẵng.

- Đề tài dự thi chưa đạt bất kỳ giải thưởng nào tại các cuộc thi từ cấp thành phố trở lên.

- Các đề tài dự thi có mô hình hoặc sản phẩm kèm theo được ưu tiên cộng điểm trong quá trình đánh giá.

2. Thể thức, hình thức trình bày

- Bài dự thi được trình bày bằng Tiếng Việt hoặc tiếng Anh, đánh máy trên khổ A4, cỡ chữ 13, phông chữ Times New Roman. (Theo mẫu của BTC - Phụ lục 1)

3. Sản phẩm gửi kèm bài dự thi

- Bản thuyết minh dự án được trình bày; (Theo mẫu của BTC – Phụ lục 2)

- Bản thuyết trình của nhóm được trình bày bằng Video clip không quá 03 phút; (Theo mẫu của BTC – Phụ lục 3)

- Sản phẩm mẫu gửi kèm theo bằng ảnh hoặc Video clip (nếu có).

VI. CÁC VÒNG THI

1. Vòng sơ khảo

- Hội sinh viên/Đoàn thanh niên các trường thành viên ĐHĐN tổ chức tuyên truyền, phổ biến thể lệ Cuộc thi đến Đoàn viên, Thanh niên trong toàn trường. Hướng dẫn Đoàn viên, Thanh niên lập bản thuyết minh dự án theo quy định (Theo mẫu – Phụ lục 1). Thời gian nhận hồ sơ dự thi bắt đầu từ ngày 01/03/2021 đến ngày 14/03/2021.

- Ban tổ chức triển khai các buổi đào tạo kiến thức khởi nghiệp thông qua hệ thống thảo luận trực tuyến.

- Sau khi nhận được hồ sơ và bài dự thi, Ban giám khảo chấm và lựa chọn 25 đề tài xuất sắc nhất vào Vòng 2 (vòng đào tạo chuyên sâu).

- Kết quả sẽ được Ban tổ chức công bố trên Fanpage của Chương trình.

2. Vòng đào tạo chuyên sâu:

- Hội Sinh viên ĐHĐN phối hợp với các đơn vị đồng hành triển khai hỗ trợ đào tạo chuyên sâu, Mentoring hỗ trợ cho mỗi nhóm phát triển và hoàn thiện ý tưởng/sản phẩm cho các đề tài tham dự các vòng tiếp theo.

- Thời gian: Từ ngày 29/03/2021 đến hết ngày 15/04/2021.

- Hình thức: Trực tuyến.

- Ban giám khảo sẽ chọn ra 10 đề tài đảm bảo đủ các điều kiện sau để được đi tiếp vào Vòng chung kết:

+ Hoàn thành/tham gia đạt ≥ 70% thời lượng đào tạo;

+ Hoàn thành đạt ≥ 80% các nhiệm vụ/bài tập được giao trong cả quá trình đào tạo;

+ Hoàn thiện thuyết minh đề tài theo mẫu yêu cầu;

+ Quay đoạn video thời lượng không quá 5 phút giới thiệu về đề tài;

+ Không vi phạm các nội quy của Ban Tổ chức trong quá trình được đào tạo.

3. Vòng bình chọn:

- 25 đề tài sẽ hoàn thiện và nộp bài dự thi chính thức trên Fanpage của Chương trình; để tham dự Vòng bình chọn, lấy ý kiến các cá nhân, nhà đầu tư trong nước và quốc tế và các thầy, cô giáo, các Đoàn viên, Thanh niên quan tâm (gọi chung là độc giả).

- Thời gian nộp bài: Từ 12h00 ngày 15/04/2021 đến hết 12h00 ngày 25/04/2021.

- Tiêu chí bình chọn

+ Tính ứng dụng thực tế của sản phẩm/dịch vụ

+ Tính độc đáo, sáng tạo, giá trị khác khác biệt của sản phẩm dự án;

+ Tính khả thi của dự án;

+ Khả năng huy động vốn;

- Thời gian bình chọn: Cổng bình chọn cho các dự án được mở trong vòng 05 ngày Từ 12h00 ngày 25/04/2021 đến hết 12h00 ngày 30/04/2021.

- Điều kiện tham gia bình chọn:

+ Tất cả các độc giả có quyền tham gia đánh giá bình chọn cho các dự án. Mỗi độc giả được quyền bình chọn nhiều lần.

+ Độc giả tham gia bình chọn cho các dự án theo 03 tiêu chí nêu trên. Dựa trên kết quả bình chọn của độc giả, Ban tổ chức sẽ tổng hợp điểm và chọn ra 05 đề tài vào Vòng Chung kết.

+ Độc giả thực hiện bình chọn, đánh giá sản phẩm, ý tưởng dự án khởi nghiệp thông qua Fanpage của Chương trình.

+ Điểm đánh giá của độc giả dành cho các dự án được ghi nhận là hợp lệ khi đáp ứng Thể lệ Chương trình: Số tương tác được tính 01 điểm; số lượt share được tính 03 điểm; Ưu tiên các bài dự thi có các lượt comment tương tác liên quan nội dung của đề tài.

- Ban Tổ chức sẽ cập nhật điểm bình chọn và công bố kết quả cùng với kết quả vòng Đào tạo vào lúc 16h00 ngày 02/05/2021.

4. Vòng chung kết:

- Thời gian (dự kiến): ngày 20/05/2021.

- Địa điểm (dự kiến): Tòa nhà trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng.

- Ban tổ chức phối hợp với các đơn vị đồng hành triển khai hỗ trợ đào tạo nâng cao, hoàn thiện ý tưởng cho các đề tài được lựa chọn vào vòng chung kết từ ngày 04/05/2021 đến ngày 10/05/2021 (trực tuyến).

- Thể thức thi: Các đội dự thi có từ 03-05 phút trình bày bài dự thi và Ban Giám khảo sẽ có 10 phút để đặt câu hỏi. Ban Giám khảo đánh giá kết quả của bài thi trên cơ sở tiêu chí đánh giá được quy định tại mục VII của văn bản này.

- Kết quả điểm số cuối cùng của đội dự thi được tính bằng tổng điểm của Ban giám khảo.

VII. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Các đề tài tham dự cuộc thi được đánh giá theo các tiêu chí sau:

STT

Tiêu chí

Điểm

1.

Sự cần thiết của sản phẩm, dịch vụ đối với nhu cầu thị trường; Lợi ích của sản phẩm, dịch vụ đem lại cho khách hàng, cộng đồng và xã hội; Đánh giá đối tượng, phân khúc khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ. Sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ giải quyết được vấn đề nào của cộng đồng, xã hội.

40 điểm

2.

Tính khả thi trong việc sản xuất, kinh doanh; Nguồn lực thực hiện: Đánh giá nguồn nhân lực, tính sẵn sàng tham gia, cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự cho dự án; Khả năng về tài chính; tính hiệu quả bao gồm cơ cấu chi phí, giá thành phù hợp cạnh tranh so với các loại sản phẩm, dịch vụ đã có trên thị trường. Các đối tác chính, giải pháp huy động vốn triển khai dự án.

 

15 điểm

3.

Tính độc đáo, sáng tạo, giá trị khác khác biệt của sản phẩm, dịch vụ so với các sản phẩm đã có trên thị trường; Tính bền vững của sản phẩm, dịch vụ.

15 điểm

4.

Các kênh truyền thông: Lập kế hoạch truyền thông tổng thể; Xây dựng công cụ truyền thông; Giải pháp truyền thông độc đáo và khác biệt.

 

10 điểm

5

Khả năng thuyết trình, trình bày dự án.

10 điểm

6

Các đề tài dự thi có mô hình hoặc sản phẩm kèm theo

10 điểm

 Tổng

100 điểm

VIII. GIẢI THƯỞNG

  Bao gồm các giải chính thức và giải thưởng phụ căn cứ vào số lượng dự án đăng ký dự thi và được công bố tại Thông báo số 1 của cuộc thi.

IX. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN NỘP BÀI DỰ THI

1. Nộp bài dự thi

- Nộp bài thi trực tiếp tại địa chỉ Văn phòng BTC trước 17h00 ngày 15/03/2021.

Tên người nhận: Th.S Nguyễn Thị Kim Ánh, sđt: 0935.930.790

Địa chỉ: Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Nếu nộp bài thi qua hình thức chuyển phát nhanh/bưu điện thì cần chủ động thu xếp lịch gửi để BTC nhận được bài thi trễ nhất là ngày 15/03/2021.

- Đồng thời, người dự thi cần nộp file mềm bài thi đến địa chỉ email: inte.ud@gmail.com với tiêu đề ghi rõ “[TÊN NHÓM] Dự thi Cuộc thi Khởi nghiệp Công nghệ trong sinh viên” trước ngày 15/03/2021.

2. Bài thi hợp lệ

 - Đầy đủ các sản phẩm theo quy định tại mục V.

 - Đầy đủ thông tin liên hệ.

 - Không liên quan đến tranh chấp bản quyền.

3. Hình thức, thời gian, số lượng các dự án quy định tại các vòng thi của Cuộc thi cụ thể như sau:

Tên

vòng thi

Hình thức đào tạo

Thời hạn nộp bài

Hình thức

nộp bài

Số lượng đội/đề tài được tham gia

Nộp hồ sơ

 

Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 13/03/2021

Nộp trực tiếp

Không giới hạn

Vòng

Đào tạo cơ bản (cho tất cả đội đăng ký dự thi)

Đào tạo trực tuyến

Từ ngày 14/03/2021 đến ngày 23/03/2021

Viết báo cáo

Các đội đăng ký dự thi

Vòng

Sơ khảo

Chấm hồ sơ, báo cáo của các đề tài dự thi

Từ ngày 24/03/2021 đến ngày 28/03/2021

Ban giám khảo chấm các đề tài tại Đại học Đà Nẵng

25 đề tài

Vòng

Đào tạo chuyên sâu (cho 25 đội qua được vòng sơ khảo)

Đào tạo trực tuyến

Từ ngày 29/03/2021 đến hết ngày 04/04/2021

Quay video trình bày tác phẩm dự thi, nộp

trực tuyến

25 đề tài

Vòng Bình chọn để chọn 10  đề tài vào chung kết

 Bình chọn từ 12h00 ngày 16/04/2021 đến hết 12h00 ngày 21/04/2021

Nộp bài thi Từ 12h00 ngày 10/04/2021 đến hết 12h00 ngày 16/04/2021

Fanpage của Chương trình

10 đề tài, trong đó Ban Giám khảo chọn 06 đề tài; 04 đề tài được tính điểm  với số điểm tính theo lượt like và share.

Vòng

Đào tạo/Cố vấn cho 10 đề tài

Trực tiếp

Từ ngày 22/04/2021 đến  ngày 29/04/2021

Ban giám khảo duyệt phần trình bày các đề tài

10 đề tài

Vòng

Chung kết

10 đội thuyết trình đề tài trước Ban giám khảo

Ngày 15/05/2021

(dự kiến)

Tại Hội trường trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng

(Dự kiến)

Theo cơ cấu giải thưởng

4. Nội dung, thông tin liên quan đến dự án của các Đoàn viên, Thanh niên hoặc nhóm Đoàn viên, Thanh niên tham dự Cuộc thi được Ban tổ chức bảo mật theo quy định của pháp luật.

X. Thông tin liên hệ

Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi: Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Để biết thêm thông tin về Cuộc thi, xin vui lòng liên hệ: Th.S Nguyễn Thị Kim Ánh, sđt: 0935.930.790, email: ntkanh@ac.udn.vn

XI. Ban cố vấn cuộc thi

TS. Nguyễn Quang Như Quỳnh, sđt: 0905967175; nqnquynh@dut.udn.vn;

TS. Lê Thị Minh Hằng, sđt: 0905027450; hang.ltm@due.edu.vn;

TS. Dương Minh Quân, sđt: 0388387059, dmquan@ac.udn.vn;

TS. Đỗ Lê Hưng Toàn, sđt: 0906180814, dlhtoan@dut.udn.vn.
File Kế hoạch và phụ lục: Tại đây

Tin nổi bật
CUỘC THI SÁNG KIẾN THANH NIÊN

CUỘC THI SÁNG KIẾN THANH NIÊN

Thứ năm, 27/01/2022 | 335

Ngày hội

Ngày hội "Sinh viên khỏe" năm 2021

Thứ sáu, 30/07/2021 | 1339

Sinh viên tình nguyện chống dịch

Sinh viên tình nguyện chống dịch

Thứ tư, 02/06/2021 | 2991

Cộng đồng 'mở' vì môi trường

Cộng đồng 'mở' vì môi trường

Thứ tư, 28/04/2021 | 517

Nỗ lực của Huy

Nỗ lực của Huy

Thứ ba, 20/04/2021 | 927

Chuyến bay chắp cánh ước mơ

Chuyến bay chắp cánh ước mơ

Thứ hai, 01/03/2021 | 636

Có những hy sinh thầm lặng

Có những hy sinh thầm lặng

Thứ hai, 20/04/2020 | 2908

Áo xanh tình nguyện giữa mùa dịch

Áo xanh tình nguyện giữa mùa dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 1719

Đam mê chinh phục

Đam mê chinh phục "lửa" mặt trời

Chủ nhật, 09/02/2020 | 1527

Một dự án nhân văn

Một dự án nhân văn

Thứ sáu, 13/12/2019 | 1218

Gom ve chai làm từ thiện

Gom ve chai làm từ thiện

Chủ nhật, 08/12/2019 | 1640

Tài liệu Khởi nghiệp

Tài liệu Khởi nghiệp

Chủ nhật, 10/11/2019 | 4345

Tình nguyện

Tình nguyện

Thứ bảy, 26/10/2019 | 2134

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

Thứ hai, 07/10/2019 | 43069

Lớp tiếng Anh 1 USD

Lớp tiếng Anh 1 USD

Thứ tư, 04/09/2019 | 2003

Ước mơ là một kỹ sư phần mềm

Ước mơ là một kỹ sư phần mềm

Thứ năm, 22/08/2019 | 3114

'Cõng” tri thức về vùng khó

'Cõng” tri thức về vùng khó

Thứ sáu, 16/08/2019 | 1105

Tháng 7 năm 2019

Tháng 7 năm 2019

Thứ bảy, 06/07/2019 | 766

Tháng 6 năm 2019

Tháng 6 năm 2019

Thứ hai, 03/06/2019 | 873

Tháng 5 năm 2019

Tháng 5 năm 2019

Thứ bảy, 04/05/2019 | 1084

Tháng 4 năm 2019

Tháng 4 năm 2019

Thứ ba, 02/04/2019 | 774

FESTIVAL KHCN trong sinh viên ĐHĐN 2019

FESTIVAL KHCN trong sinh viên ĐHĐN 2019

Thứ ba, 26/03/2019 | 1971

Tháng 3 năm 2019

Tháng 3 năm 2019

Chủ nhật, 03/03/2019 | 1431

SINH VIÊN DUE VÌ CỘNG ĐỒNG

SINH VIÊN DUE VÌ CỘNG ĐỒNG

Thứ tư, 16/01/2019 | 1963

Từ giảng đường ra thị trường

Từ giảng đường ra thị trường

Thứ năm, 10/01/2019 | 1541

Tháng 1,  2 năm 2019

Tháng 1, 2 năm 2019

Thứ ba, 01/01/2019 | 692

Mùa đông yêu thương 2018

Mùa đông yêu thương 2018

Thứ năm, 27/12/2018 | 1723

Giải bóng đá

Giải bóng đá "ĐCQ’s CUP 2018"

Thứ ba, 20/11/2018 | 1454

Những dấu chân tình nguyện

Những dấu chân tình nguyện

Thứ sáu, 16/11/2018 | 5763

Ngày hội Sinh viên IT

Ngày hội Sinh viên IT

Chủ nhật, 28/10/2018 | 2822

YOUTHSPEAK FORUM DANANG 2017

YOUTHSPEAK FORUM DANANG 2017

Thứ sáu, 26/05/2017 | 3371

HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Thứ tư, 01/03/2017 | 12784

 

 

 

 

 

CHIẾN DỊCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2022
CHIẾN DỊCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2022 "SÁNG TẠO, VÌ TÌNH NGUYỆN CỘNG ĐỒNG"
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Tuổi trẻ Đại học Đà Nẵng Sáng tạo - Khởi nghiệp - Hội nhập
Tuổi trẻ Đại học Đà Nẵng Sáng tạo - Khởi nghiệp - Hội nhập