DIỄN ĐÀN SINH VIÊN 5 TỐT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHĐN

Ngày 7/4/2021, Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo và phối hợp với Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng tổ chức thành công Diễn đàn sinh viên 5 tốt

 

 
 


Diễn đàn sinh viên 5 tốt nhằm tổng kết, đánh giá lại hiệu quả của phong trào Sinh viên 5 tốt trong giai đoạn vừa qua; đồng thời tạo điều kiện cho các bạn sinh viên trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các mô hình hiệu quả trong học tập và rèn luyện nhằm nâng cao chất lượng phong trào sinh viên 5 tốt trong thời gian sắp tới.