Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội

Vừa qua, Hội nghị Tổng kết Kết luận 30-KL/TU ngày 26-4-2016 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng (2016-2020) và kết quả 03 năm triển khai kế hoạch “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” (2018-2020) đã đề cập đến việc huy động các nguồn lực, trong đó có nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nhằm góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông Đại học (ĐH) Đà Nẵng trân trọng giới thiệu cuộc trao đổi "Đối thoại đầu tuần" của Báo Đà Nẵng (PV) với PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Thành ủy viên, Giám đốc ĐH Đà Nẵng về nội dung này. 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Thành uỷ viên,

Giám đốc ĐH Đà Nẵng 

PV: Thưa Ông, là ĐH vùng, trọng điểm quốc gia, có truyền thống đào tạo nguồn nhân lực hơn 45 năm qua, thời gian đến, ĐH Đà Nẵng có những định hướng, giải pháp gì để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội ?

Giám đốc ĐH Đà Nẵng: Thừa hưởng lợi thế đóng chân trên địa bàn Đà Nẵng, thành phố anh hùng, năng động, giàu tiềm năng và đang phát triển mạnh mẽ, ĐH Đà Nẵng luôn xác định nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao “phục vụ cho sự phát triển vùng và đất nước”, trước hết là đáp ứng nhu cầu nhân lực theo tinh thần Nghị quyết số 43. 

ĐH Đà Nẵng-nơi thu hút, quy tụ trí tuệ,

hun đúc tài năng cho miền Trung và cả nước

Về mục tiêu đào tạo, ĐH Đà Nẵng đã chuyển hướng từ đào tạo nhắm đến việc làm sẵn có sang hun đúc tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo. Đó chính là đào tạo nên thế hệ sinh viên (SV) mới có đủ phẩm chất, tư duy sáng tạo, có năng lực làm việc tự chủ, có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo để không chỉ tự tạo việc làm cho mình mà còn đem lại nhiều cơ hội việc làm, khởi nghiệp vì cộng đồng. Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo để SV tốt nghiệp chủ động thích ứng, hội nhập và cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong nước và quốc tế.  

Về ngành nghề đào tạo, ĐH Đà Nẵng định hướng dựa trên nền tảng giáo dục STEM (kết hợp giữa Khoa học Công nghệ-Kỹ thuật và Toán học), các ngành mũi nhọn, công nghệ cao, công nghệ nguồn và các dịch vụ có nhu cầu nhân lực lớn, phù hợp với xu thế toàn cầu hóa, bám sát các lĩnh vực, ngành nghề như Nghị quyết số 43 đã chỉ rõ.

Đổi mới phương pháp dạy-học tiên tiến, 

Học theo Dự án (Project Based Learning) 

Chúng tôi tự hỏi vì sao chưa có nhiều nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các tập đoàn lớn đến đầu tư sản xuất tại Đà Nẵng cũng như các địa phương của miền Trung. Có nhiều nguyên nhân nhưng phải chăng, có nguyên nhân do nguồn nhân lực tại đây chưa đáp ứng được yêu cầu của nền sản xuất mới? Từ những trăn trở đó, chúng tôi đã điều chỉnh chiến lược, đề ra mục tiêu và giải pháp nhằm tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đó là: 

Một là, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp. Đây là mối quan hệ hữu cơ, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển bền vững của cả hai bên. Chúng tôi mong muốn doanh nghiệp đồng hành với Nhà trường ngay từ khâu thiết kế chương trình, mở ngành đào tạo mới, đầu tư cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, cử chuyên gia hướng dẫn SV thực hành để sớm tiếp cận công nghệ mới ngay trên giảng đường, rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn, giảm bớt thời gian, chi phí đào tạo lại để SV khi ra trường có thể hòa nhập, thích ứng nhanh với môi trường sản xuất, kinh doanh hiện đại, chuyên nghiệp.

Tăng cường cơ hội cho SV tiếp cận,

trải nghiệm công nghệ mới 

Hai là, đưa các hoạt động đổi mới-sáng tạo trở thành nếp văn hóa của Nhà trường. Những chuyển động tích cực, nhộn nhịp trong hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) của Thầy và trò ĐH Đà Nẵng thời gian qua đã cho thấy thành công bước đầu của chiến lược này. Số công trình, giải thưởng, công bố quốc tế về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của giảng viên, SV tăng mạnh. Ngày càng xuất hiện nhiều ý tưởng, sản phẩm KHCN có tính ứng dụng, hữu ích, thiết thực giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. Điều này đã tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 

Trong kế hoạch sắp tới, chúng tôi rất mong Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học Công nghệ vầ Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật thành phố cùng phối hợp chặt chẽ để vun đắp “nền móng” giáo dục STEM, tăng cường đào tạo ngoại ngữ, tin học và kỹ năng mềm cho học sinh, SV để các em sớm tiếp cận tri thức, công nghệ và các phương pháp dạy-học tích cực ngay từ bậc học phổ thông. 

Đào tạo lớp SV mới biết tạo cơ hội việc làm, 

đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Ba là, cần xúc tiến xây dựng “Đề án tổng thể quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực để phát triển Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030” theo Nghị quyết số 43, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII và các chương trình hành động của UBND thành phố. 

Trước mắt, theo tôi, cần phối hợp chặt chẽ giữa “Ba nhà”: Doanh nghiệp dự báo, đặt hàng nhu cầu nhân lực; Nhà nước dự báo, quy hoạch các dự án đầu tư trọng điểm; Nhà trường xác định ngành nghề, chỉ tiêu và tập trung đào tạo có địa chỉ sử dụng nguồn nhân lực, có lộ trình, phân kỳ đối với mỗi dự án trọng điểm, gắn với các địa chỉ “khát” nhân lực chất lượng cao, các đề án, dự án trọng điểm mà thành phố đang xúc tiến, triển khai. 

Giải Nhất SV NCKH toàn quốc 2020

PV: Để hiện thực mục tiêu, chiến lược và hoàn thành sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ yêu cầu phát triển thành phố như Ông vừa nêu, ĐH Đà Nẵng có những đề xuất, kiến nghị gì, thưa Ông? 

Giám đốc ĐH Đà Nẵng: ĐH Đà Nẵng đánh giá cao quyết tâm, tầm nhìn chiến lược và những quyết sách của lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thẳng thắn, nhận diện và khắc phục những hạn chế trong thu hút đầu tư, khôi phục tăng trưởng kinh tế để tạo đà phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ mới. 

Những ý kiến tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của doanh nghiệp, các nhà đầu tư tại Hội nghị thành phố tổng kết Kết luận 30-KL/TU ngày 26-4-2016 về đẩy mạnh thu hút đầu tư cho thấy thành phố chúng ta còn nhiều tiềm năng và lợi thế để thu hút đầu tư. 

Giải Nhất Olympic Tin học SV Việt Nam lần thứ 29

Cần có thêm nhiều giải pháp đột phá, cách làm mới, trong đó chú trọng đảm bảo môi trường đầu tư, tập trung thu hút các dự án trọng điểm, phát huy vai trò của các trường đại học để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là các ngành mũi nhọn, công nghệ cao, dịch vụ sẽ tạo ra đột phá, giá trị gia tăng lớn, phù hợp với những định hướng đưa Đà Nẵng trở thành “trung tâm đổi mới sáng tạo”, “đô thị thông minh”.

Để phát huy tốt nhất vai trò, sứ mệnh của mình, đóng góp tích cực, hiệu quả hơn nữa cho Đà Nẵng, ĐH Đà Nẵng mong muốn, đề xuất thành phố tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ, cùng thể hiện tiếng nói đối với Trung ương xúc tiến triển khai Đề án thành lập Đại học Quốc gia Đà Nẵng” (trên cơ sở ĐH Đà Nẵng và một số trường đại học trên địa bàn, bao gồm cả Đề án sáp nhập Trường ĐH Quảng Nam trở thành trường ĐH thành viên của ĐH Đà Nẵng). 

Quán quân Cuộc thi Tiếng Anh

toàn quốc Star Award-2020 

Sự ra đời của một ĐH Quốc gia tại Đà Nẵng không chỉ xuất phát từ bề dày truyền thống, tiềm lực và vị thế vững chắc của ĐH Đà Nẵng trong hệ thống giáo dục ĐH nước nhà mà còn từ yêu cầu cấp thiết, khách quan, sẽ là một “đột phá” đưa Đà Nẵng xứng tầm “trung tâm kinh tế-xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á; là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ” như Nghị quyết số 43 đề ra. 

ĐH Đà Nẵng cũng kiến nghị Trung ương, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam cũng như cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm, ủng hộ, đồng hành giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai “Dự án xây dựng ĐHĐN tại Hòa Quý-Điện Ngọc”.  

Lần thứ 03 liên tiếp Giải Nhất EPICS

Dự án kỹ thuật phục vụ cộng đồng

Đây là một dự án lớn, tầm vóc Quốc gia, được Thủ tướng, Chính phủ và lãnh đạo các địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng hết sức quan tâm, ủng hộ. ĐHĐN mong muốn có sự đồng hành từ các đối tác, doanh nghiệp công-tư, các nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng tìm hiểu nhu cầu, phát triển hợp tác vì lợi ích chung trong tiến trình triển khai Dự án này. Đây chính là tiền đề, “đòn bẩy” quan trọng để ĐHĐN thực sự xứng tầm “một trong ba trung tâm đại học của cả nước, ngang tầm khu vực và quốc tế”, góp phần thu hút đầu tư, đem lại diện mạo mới, phát triển nguồn nhân lực, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Đà Nẵng và cộng đồng doanh nghiệp.

PV: Xin cám ơn Ông ! 

Dự án xây dựng ĐHĐN tại Hoà Quý-Điện Ngọc 

khởi công các hạng mục công trình cấp thiết 

Trung tâm TT-HL&Truyền thông ĐHĐN 

(Theo Báo Đà Nẵng)

Tin nổi bật
TÁC HẠI CỦA MA TÚY

TÁC HẠI CỦA MA TÚY

Thứ hai, 09/01/2023 | 51

CUỘC THI SÁNG KIẾN THANH NIÊN

CUỘC THI SÁNG KIẾN THANH NIÊN

Thứ năm, 27/01/2022 | 681

Ngày hội

Ngày hội "Sinh viên khỏe" năm 2021

Thứ sáu, 30/07/2021 | 1854

Sinh viên tình nguyện chống dịch

Sinh viên tình nguyện chống dịch

Thứ tư, 02/06/2021 | 3420

Cộng đồng 'mở' vì môi trường

Cộng đồng 'mở' vì môi trường

Thứ tư, 28/04/2021 | 633

Nỗ lực của Huy

Nỗ lực của Huy

Thứ ba, 20/04/2021 | 1107

Chuyến bay chắp cánh ước mơ

Chuyến bay chắp cánh ước mơ

Thứ hai, 01/03/2021 | 806

Có những hy sinh thầm lặng

Có những hy sinh thầm lặng

Thứ hai, 20/04/2020 | 4007

Áo xanh tình nguyện giữa mùa dịch

Áo xanh tình nguyện giữa mùa dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 1949

Đam mê chinh phục

Đam mê chinh phục "lửa" mặt trời

Chủ nhật, 09/02/2020 | 1709

Một dự án nhân văn

Một dự án nhân văn

Thứ sáu, 13/12/2019 | 1408

Gom ve chai làm từ thiện

Gom ve chai làm từ thiện

Chủ nhật, 08/12/2019 | 2098

Tài liệu Khởi nghiệp

Tài liệu Khởi nghiệp

Chủ nhật, 10/11/2019 | 6376

Tình nguyện

Tình nguyện

Thứ bảy, 26/10/2019 | 2532

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

Thứ hai, 07/10/2019 | 44217

Lớp tiếng Anh 1 USD

Lớp tiếng Anh 1 USD

Thứ tư, 04/09/2019 | 2163

Ước mơ là một kỹ sư phần mềm

Ước mơ là một kỹ sư phần mềm

Thứ năm, 22/08/2019 | 3995

'Cõng” tri thức về vùng khó

'Cõng” tri thức về vùng khó

Thứ sáu, 16/08/2019 | 1221

Tháng 7 năm 2019

Tháng 7 năm 2019

Thứ bảy, 06/07/2019 | 866

Tháng 6 năm 2019

Tháng 6 năm 2019

Thứ hai, 03/06/2019 | 979

Tháng 5 năm 2019

Tháng 5 năm 2019

Thứ bảy, 04/05/2019 | 1180

Tháng 4 năm 2019

Tháng 4 năm 2019

Thứ ba, 02/04/2019 | 868

FESTIVAL KHCN trong sinh viên ĐHĐN 2019

FESTIVAL KHCN trong sinh viên ĐHĐN 2019

Thứ ba, 26/03/2019 | 2131

Tháng 3 năm 2019

Tháng 3 năm 2019

Chủ nhật, 03/03/2019 | 1537

SINH VIÊN DUE VÌ CỘNG ĐỒNG

SINH VIÊN DUE VÌ CỘNG ĐỒNG

Thứ tư, 16/01/2019 | 2106

Từ giảng đường ra thị trường

Từ giảng đường ra thị trường

Thứ năm, 10/01/2019 | 1734

Tháng 1,  2 năm 2019

Tháng 1, 2 năm 2019

Thứ ba, 01/01/2019 | 766

Mùa đông yêu thương 2018

Mùa đông yêu thương 2018

Thứ năm, 27/12/2018 | 1852

Giải bóng đá

Giải bóng đá "ĐCQ’s CUP 2018"

Thứ ba, 20/11/2018 | 1550

Những dấu chân tình nguyện

Những dấu chân tình nguyện

Thứ sáu, 16/11/2018 | 6188

Ngày hội Sinh viên IT

Ngày hội Sinh viên IT

Chủ nhật, 28/10/2018 | 3438

YOUTHSPEAK FORUM DANANG 2017

YOUTHSPEAK FORUM DANANG 2017

Thứ sáu, 26/05/2017 | 3497

HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Thứ tư, 01/03/2017 | 13271

 

 

 

 

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2023 - CHÀO XUÂN QUÝ MÃO
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2023 - CHÀO XUÂN QUÝ MÃO
KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN  VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950-09/01/2-2023), TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2021-2022
KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950-09/01/2-2023), TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2021-2022
CHIẾN DỊCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2022
CHIẾN DỊCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2022 "SÁNG TẠO, VÌ TÌNH NGUYỆN CỘNG ĐỒNG"
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.