Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 475-KH/TWĐTN-TNTH ngày 28/4/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” giai đoạn 2016 – 2020 (Chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tổ chức) và thông báo số 402TB/TĐTN – TNTH ngày 30/6/2017 của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp Đà Nẵng về việc tổ chức Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2017; Ban Thường vụ Đoàn Đại học Đà Nẵng thông báo đến các đơn vị, cụ thể như sau:

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP ĐÀ NẴNG

BCH ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 
   
 

Số:      TB/ĐHĐN-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Đà Nẵng, ngày    tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v tham gia Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2017

---------

Thực hiện Kế hoạch số 475-KH/TWĐTN-TNTH ngày 28/4/2016 của                 Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” giai đoạn 2016 – 2020 (Chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tổ chức) và thông báo số 402TB/TĐTN – TNTH ngày 30/6/2017 của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp Đà Nẵng về việc tổ chức Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2017; Ban Thường vụ Đoàn Đại học Đà Nẵng thông báo đến các đơn vị, cụ thể như sau:

I. Đối tượng, cách thức tham gia, thời gian tổ chức

1. Đối tượng tham gia 

Cá nhân hoặc nhóm không quá 05 người (viết tắt là “Tác giả”) là công dân có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam, không quá 35 tuổi (tính đến thời điểm xét trao giải thưởng).

2. Cách thức tham gia

- Tác giả gửi hồ sơ tham gia chương trình gồm các tài liệu:

+ 01 bản đăng ký theo mẫu của chương trình (Tải tại đây).

+ 01 bản tóm tắt về công trình, sáng kiến (không quá một trang giấy A4).

+ 04 bản toàn văn (không giới hạn độ dài, dung lượng) và các phụ lục,   hình ảnh, video clip minh họa, bản vẽ kỹ thuật kèm theo (nếu có).

- Hạn cuối gửi hồ sơ tham gia chương trình: Ngày 25/9/2017.

Địa chỉ nhận hồ sơ:

- Gửi bản giấy, hiện vật qua tới địa chỉ: vpdtn.dhdn@gmail.com

- Đường dây nóng của Chương trình: 04.6263.1852 (trong giờ hành chính) hoặc 0988.968.037.

3.     Thời gian tổ chức chương trình

- Kết thúc nhận hồ sơ: 17h00 ngày 10/10/2017.

- Thời gian bình chọn trên website http://www.trithuctre.doanthanhnien.vn:  từ ngày 15 – 25/10/2017.

- Chấm sơ khảo và công bố các công trình, sáng kiến lọt vào chung khảo: trước ngày 01/11/2017.

- Chấm chung khảo và trao giải: dự kiến 08/11/2017.

II. Nội dung, tiêu chí đánh giá, giải thưởng

1. Nội dung và yêu cầu về công trình, sáng kiến

Các công trình, sáng kiến tham gia chương trình thuộc 3 nhóm nội dung, cụ thể như sau:

- Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập: Phạm vi nội dung công trình, sáng kiến có thể là từng môn học, bậc học, lứa tuổi hoặc nhiều môn học, bậc học, lứa tuổi; hoặc trong phương pháp giảng dạy; hoặc phương pháp học tập, tiếp thu kiến thức hiệu quả.

- Sáng chế công cụ phục vụ giảng dạy và học tập, nghiên cứu: Các công cụ mới – chưa từng có trên thị trường hoặc các sáng chế cải tiến, thể hiện tính ưu việt so với các công cụ hiện đang áp dụng trong môi trường giáo dục.

- Công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục: Các công trình nghiên cứu đưa ra các giải pháp cụ thể, có giá trị thực tiễn cao.

2. Tiêu chí đánh giá, xét chọn trao giải thưởng

- Tính mới:

+ Công trình, sáng kiến (phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu;  tác phẩm khoa học) chưa từng được công bố bởi tác giả khác.

+ Các sáng chế công cụ phải có tính mới, trình độ sáng tạo, chưa từng được tác giả khác nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế  đối với sáng chế mới; giải pháp kỹ thuật trong sáng chế của tác giả phải khắc phục các hạn chế, thiếu sót của giải pháp gần giống nhất.

- Tính khả thi:

+ Công trình, sáng kiến (phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu; tác phẩm khoa học) phải có khả năng áp dụng được trong thực tiễn, giải quyết được vấn đề cấp thiết đang diễn ra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại địa phương hoặc cả nước hiện nay.   

+ Sáng chế công cụ phải có khả năng sản xuất công nghiệp, hỗ trợ đắc lực cho việc dạy học và thực hành, thí nghiệm của giáo viên, học sinh.

- Không vi phạm pháp luật của Việt Nam.

3. Cơ cấu giải thưởng

- Các công trình, sáng kiến lọt vào chung kết toàn quốc:

+ Số lượng: Tối đa 15 công trình, sáng kiến.

+ Phần thưởng: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giấy chứng nhận của chương trình; Tiền thưởng: 10.000.000đ/01 công trình, sáng kiến.

- Các công trình, sáng kiến tiêu biểu nhất hằng năm:

+ Số lượng: Tối đa 05 công trình, sáng kiến (số lượng cụ thể trên cơ sở  đề xuất của Ban Giám khảo).

+ Phần thưởng: Kỷ niệm chương “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giấy chứng nhận của chương trình; Tiền thưởng: 100.000.000đ/01 công trình, sáng kiến.

- 01 công trình hoặc sáng kiến được đánh giá chất lượng cao nhất bởi nhiều độc giả nhất trên website http://www.trithuctre.doanthanhnien.vn sẽ giành được phần thưởng: Giấy chứng nhận của chương trình và tiền thưởng 10.000.000đ.

III. Công tác triển khai

- Các đơn vị trực thuộc phát hiện, vận động các cá nhân, tập thể có công trình, sáng kiến để giới thiệu xét trao giải thưởng; mỗi đơn vị giới thiệu ít nhất 1 công trình,  riêng Đoàn Trường Đại học Bách khoa giới thiệu ít nhất 02 công trình, sáng kiến.

- Giới thiệu cho đoàn viên, thanh niên về các công trình, sáng kiến tham gia chương trình (trên website: http://www.trithuctre.doanthanhnien.vn)  và thông tin cho đoàn viên, thanh niên tham gia bình chọn các công trình, sáng kiến tiêu biểu.

- Tuyên truyền thông tin về chương trình trên website, fanpage, triển khai dán poster Chương trình theo phân bổ.

BTV Đoàn Đại học Đà Nẵng đề nghị BTV Đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu VP.

TM. BTV ĐOÀN ĐHĐN

BÍ THƯ

 

 

 

Dương Nguyễn Minh Huy

 

 

 

Tin nổi bật
Chuyến hải trình đặc biệt

Chuyến hải trình đặc biệt

Chủ nhật, 06/05/2018 | 554

Mùa hè xanh trong tôi

Mùa hè xanh trong tôi

Thứ tư, 09/08/2017 | 912

YOUTHSPEAK FORUM DANANG 2017

YOUTHSPEAK FORUM DANANG 2017

Thứ sáu, 26/05/2017 | 1293

HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Thứ tư, 01/03/2017 | 2029

 

 

 

 

 

TS. BELINDA BELL CHIA SẺ VỀ HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO XÃ HỘI
TS. BELINDA BELL CHIA SẺ VỀ HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO XÃ HỘI
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHÓA V, NHIỆM KỲ 2018-2021.
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHÓA V, NHIỆM KỲ 2018-2021.
Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các trường Đại học Châu Á
Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các trường Đại học Châu Á
TS. BELINDA BELL CHIA SẺ VỀ HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO XÃ HỘI
TS. BELINDA BELL CHIA SẺ VỀ HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO XÃ HỘI
Đêm giao lưu văn nghệ chào năm học mới 2018-2019
Đêm giao lưu văn nghệ chào năm học mới 2018-2019
Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng tổ chức Ngày hội chào đón Tân sinh viên 2018
Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng tổ chức Ngày hội chào đón Tân sinh viên 2018
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN – HỘI CHỦ CHỐT NĂM HỌC 2018 – 2019: NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CHO TẬP THỂ VỮNG MẠNH
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN – HỘI CHỦ CHỐT NĂM HỌC 2018 – 2019: NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CHO TẬP THỂ VỮNG MẠNH
KHỞI NGHIỆP HAY ĐI LÀM ĐỀU KHÔNG HỀ KHÓ - VÌ ĐÃ CÓ UNITOUR
KHỞI NGHIỆP HAY ĐI LÀM ĐỀU KHÔNG HỀ KHÓ - VÌ ĐÃ CÓ UNITOUR
Đại học Đà Nẵng tổ chức Lễ Vinh danh Thủ khoa năm 2018
Đại học Đà Nẵng tổ chức Lễ Vinh danh Thủ khoa năm 2018