Danh sách sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Đại học Đà Nẵng năm học 2016 - 2017

   HỘI SINH VIÊN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

BCH HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 
 

   

DANH SÁCH SINH VIÊN 5 TỐT CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2016 - 2017

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

TRƯỜNG

 
 

1

Nguyễn Bá Thành

15KTTT

Đại học Bách khoa

 

2

Nguyễn Thành Phương

14NL

Đại học Bách khoa

 

3

Phạm Thị Vệ

13MT

Đại học Bách khoa

 

4

Lê Xuân Tân

13KX2

Đại học Bách khoa

 

5

Đặng Công Hiếu

15C4B

Đại học Bách khoa

 

6

Lê Đình Anh

13VLXD

Đại học Bách khoa

 

7

Nguyễn Thị Thùy Dương

13QLMT

Đại học Bách khoa

 

8

Vũ Thị Thu Hà

14SGC

Đại học Sư phạm

 

9

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

15STH

Đại học Sư phạm

 

10

Đinh Hà Thương

14SS

Đại học Sư phạm

 

11

Nguyễn Thị Mỵ

14SMN1

Đại học Sư phạm

 

12

Hoàng Thị Thanh Phương

14SNV

Đại học Sư phạm

 

13

Đặng Thị Mỹ Thật

14CVNH

Đại học Sư phạm

 

14

Nguyễn Văn Trung Tín

14ST

Đại học Sư phạm

 

15

Nguyễn Thanh Huyền

14CBC2

Đại học Sư phạm

 

16

Đặng Thị Diệu Hằng

14SMN1

Đại học Sư phạm

 

17

Nguyễn Thị Thảo

14CTL

Đại học Sư phạm

 

18

Đinh Thị Hoài Thương

14CTXH

Đại học Sư phạm

 

19

Ông Thị Thanh Tâm

15CDMT

Đại học Sư phạm

 

20

Nguyễn Thị Hồng Vân

14CVHH

Đại học Sư phạm

 

21

Dương Thị Thu Hiền

14SS

Đại học Sư phạm

 

22

Ngô Thị Hà Xuyên

14SGC

Đại học Sư phạm

 

23

Ngô Thị Vân Hồng

14SS

Đại học Sư phạm

 

24

Đường Thị Thanh Hoa

14SHH

Đại học Sư phạm

 

25

Lê Thị Trà My

14SMN1

Đại học Sư phạm

 

26

Lê Thị Huyền Nga

14SMN1

Đại học Sư phạm

 

27

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

14SVL

Đại học Sư phạm

 

28

Hồ Thị Kiều

14SMN1

Đại học Sư phạm

 

29

Hà Thị Thanh Huyền

15SNV

Đại học Sư phạm

 

30

Lương Thu Huyền

15SVL

Đại học Sư phạm

 

31

Trần Nguyễn Phương Huyền

14STH

Đại học Sư phạm

 

32

Thái Thị Phương Diệu

14SMN1

Đại học Sư phạm

 

33

Nguyễn Đặng Việt Quyên

14SMN1

Đại học Sư phạm

 

34

Dương Hải Nguyên

14STH

Đại học Sư phạm

 

35

Trần Thị Nhung

14STH

Đại học Sư phạm

 

36

Nguyễn Thị Mai Liên

15SS

Đại học Sư phạm

 

37

Huyền Tôn Nữ Bảo Tiên

16CNSH

Đại học Sư phạm

 

38

Nguyễn Thị Thu Bình

15SS

Đại học Sư phạm

 

39

Phan Thị Như Thơ

15SS

Đại học Sư phạm

 

40

Nguyễn Lâm Hùng

14CNSH

Đại học Sư phạm

 

41

Nguyễn Thị Ngọc Thương

14CNSH

Đại học Sư phạm

 

42

Phan Thị Bích Thảo

14STH

Đại học Sư phạm

 

43

Châu Thị Vượng

14SS

Đại học Sư phạm

 

44

Vũ Thị Xuân Thu

14SS

Đại học Sư phạm

 

45

Nguyễn Nho Minh Trung

40K02

Đại học Kinh tế

 

46

Doãn Hải Duy

40K20

Đại học Kinh tế

 

47

Nguyễn Phạm Tường Vi

40K04

Đại học Kinh tế

 

48

Trần Vĩnh Toàn

42K16-CLC

Đại học Kinh tế

 

49

Nguyễn Thị Hạ Long

41K03

Đại học Kinh tế

 

50

Nguyễn Phi Pha

40K20

Đại học Kinh tế

 

51

Đoàn Thị Thu Dung

40K17

Đại học Kinh tế

 

52

Nguyễn Thị Hương Giang

42K7.1

Đại học Kinh tế

 

53

Nguyễn Thiên Hạc

41K25

Đại học Kinh tế

 

54

Nguyễn Thị Ánh Hồng

41K19

Đại học Kinh tế

 

55

Trần Trương Mạnh Hùng

40K01.2

Đại học Kinh tế

 

56

Hồ Ngọc Nguyên

41K07.1-CLC

Đại học Kinh tế

 

57

Trần Thị Quyên

41K13

Đại học Kinh tế

 

58

Nguyễn Thị Thu Thảo

40K03

Đại học Kinh tế

 

59

Lê Nguyễn Phương Trâm

40K15

Đại học Kinh tế

 

60

Lâm Thùy Nga

40K01-CLC

Đại học Kinh tế

 

61

Nguyễn Thị Thúy Hương

40K09

Đại học Kinh tế

 

62

Trịnh Ngọc Minh Anh

40K19.1

Đại học Kinh tế

 

63

Nguyễn Thị Hiền Thảo

14CNA01

Đại học Ngoại ngữ

 

64

Trần Mai Thảo

14CNA10

Đại học Ngoại ngữ

 

65

Huỳnh Thị Thu Thảo

16SPA02

Đại học Ngoại ngữ

 

66

Hoàng Thị Cẩm Tú

14CNATM01

Đại học Ngoại ngữ

 

67

Dương Nguyễn Tuệ Giang

15SPA02

Đại học Ngoại ngữ

 

68

Ngô Hoàng Hà

15CNATMCLC01

Đại học Ngoại ngữ

 

69

Lê Huyền My

15CNP01

Đại học Ngoại ngữ

 

70

Lê Ngọc Phúc

15CNT01

Đại học Ngoại ngữ

 

71

Đinh Văn Hiếu

16CNATM01

Đại học Ngoại ngữ

 

72

Nguyễn Thị Vi

14CNQTH03

Đại học Ngoại ngữ

 

73

Nguyễn Hoàng Thảo My

14CNQTH03

Đại học Ngoại ngữ

 

74

Hoàng Thị Phương Uyên

15MT1

Cao đẳng Công nghệ

 

75

Nguyễn Diên Đạt

15XD1

Cao đẳng Công nghệ

 

76

Nguyễn Thị Hà

15T3

Cao đẳng Công nghệ

 

77

Nguyễn Thị Hoài Phương

14H1

Cao đẳng Công nghệ

 

78

Trần Tài Tiên

16T5

Cao đẳng Công nghệ

 

79

Nguyễn Thị Nguyên Nhi

15H1

Cao đẳng Công nghệ

 

80

Trần Thị Hạnh

15HTP1

Cao đẳng Công nghệ

 

81

Trần Đình Cường

15SH1

Cao đẳng Công nghệ

 

82

Nguyễn Hữu Tý

15T2

Cao đẳng Công nghệ

 

83

Lý Quân Đạt

15XD1

Cao đẳng Công nghệ

 

84

Trịnh Văn Luận

15XD1

Cao đẳng Công nghệ

 

85

Phạm Ngân Hậu

16SICLC

Cao đẳng Công nghệ thông tin

 

86

Đoàn Quốc Long

15I2

Cao đẳng Công nghệ thông tin

 

87

Nguyễn Thị Nhi

YK14

Khoa Y dược - Cơ quan Đại học Đà Nẵng

 

88

Lê Hữu Linh Viễn

YK14

Khoa Y dược - Cơ quan Đại học Đà Nẵng

 

89

Hứa Thị Kim Chung

YK14

Khoa Y dược - Cơ quan Đại học Đà Nẵng

 

90

Nguyễn Thị Hà

YK14

Khoa Y dược - Cơ quan Đại học Đà Nẵng

 

91

Nguyễn Hoàng Huy

YK14

Khoa Y dược - Cơ quan Đại học Đà Nẵng

 

92

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

YK14

Khoa Y dược - Cơ quan Đại học Đà Nẵng

 

93

Lê Thị Hồng Thúy

YK14

Khoa Y dược - Cơ quan Đại học Đà Nẵng

 

94

Vương Phùng Thư

YK14

Khoa Y dược - Cơ quan Đại học Đà Nẵng

 

95

Nguyễn Văn Cường

DD14

Khoa Y dược - Cơ quan Đại học Đà Nẵng

 

96

Nguyễn Thị Minh Huyên

DD14

Khoa Y dược - Cơ quan Đại học Đà Nẵng

 

97

Dương Thị Hoa

DD14

Khoa Y dược - Cơ quan Đại học Đà Nẵng

 

98

Bạch Văn Hạnh

DD14

Khoa Y dược - Cơ quan Đại học Đà Nẵng

 

99

Mai Thị Hồng

DD14

Khoa Y dược - Cơ quan Đại học Đà Nẵng

 

100

Phạm Thị Tường Viên

DD14

Khoa Y dược - Cơ quan Đại học Đà Nẵng

 

101

Đào Duy Hải

DD14

Khoa Y dược - Cơ quan Đại học Đà Nẵng

 

102

Nguyễn Thị Hà Trang

DD15

Khoa Y dược - Cơ quan Đại học Đà Nẵng

 

103

Lê Thị Như Châu

DD15

Khoa Y dược - Cơ quan Đại học Đà Nẵng

 

104

Phan Ngọc Sơn

YK15B

Khoa Y dược - Cơ quan Đại học Đà Nẵng

 

105

Trần Quốc Hận

YK16A

Khoa Y dược - Cơ quan Đại học Đà Nẵng

 

106

Ngô Văn Ri

YK16B

Khoa Y dược - Cơ quan Đại học Đà Nẵng

 

107

Nguyễn Văn Hiệp

K713KX

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

 

108

Trương Thị Trang

K713KX

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

 

109

Bùi Thị Thanh Hồng

K814QT

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

 

110

Trần Thị Trà Vân

K814LK2

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

 

111

Nguyễn Thái Dương

K814LK1

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

 

112

Hoàng Thị Mai Thi

K713KX

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

 

 

Tin nổi bật
SINH VIÊN DUE VÌ CỘNG ĐỒNG

SINH VIÊN DUE VÌ CỘNG ĐỒNG

Thứ tư, 16/01/2019 | 56

Từ giảng đường ra thị trường

Từ giảng đường ra thị trường

Thứ năm, 10/01/2019 | 53

Khi

Khi "chị Đại" dấn thân

Thứ hai, 07/01/2019 | 73

Mùa đông yêu thương 2018

Mùa đông yêu thương 2018

Thứ năm, 27/12/2018 | 235

Giải bóng đá

Giải bóng đá "ĐCQ’s CUP 2018"

Thứ ba, 20/11/2018 | 320

Những dấu chân tình nguyện

Những dấu chân tình nguyện

Thứ sáu, 16/11/2018 | 180

Ngày hội Sinh viên IT

Ngày hội Sinh viên IT

Chủ nhật, 28/10/2018 | 215

Lớp học thêm của

Lớp học thêm của "thầy" Mỹ

Chủ nhật, 14/10/2018 | 155

Bữa cơm ấm tình quê

Bữa cơm ấm tình quê

Chủ nhật, 14/10/2018 | 114

MOBILE APP - CHIẾN BINH KHỞI NGHIỆP

MOBILE APP - CHIẾN BINH KHỞI NGHIỆP

Thứ ba, 25/09/2018 | 191

YOUTHSPEAK FORUM DANANG 2017

YOUTHSPEAK FORUM DANANG 2017

Thứ sáu, 26/05/2017 | 1473

HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Thứ tư, 01/03/2017 | 6038

 

 

 

 

 

NGÀY HỘI “SỨC TRẺ SINH VIÊN NGOẠI NGỮ NĂM 2019”
NGÀY HỘI “SỨC TRẺ SINH VIÊN NGOẠI NGỮ NĂM 2019”
NGÀY HỘI CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM 2019 - HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ
NGÀY HỘI CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM 2019 - HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ
Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng long trọng kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và tuyên dương “sinh viên 5 tốt” năm học 2017-2018
Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng long trọng kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và tuyên dương “sinh viên 5 tốt” năm học 2017-2018